Informujemy, że kolejne posiedzenie DKDS-u Wilanów odbędzie się w dniu 20.05.2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. Klimczaka 2.

Informujemy, że kolejne posiedzenie DKDS-u Wilanów odbędzie się w dniu 08.04.2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. Klimczaka 2.

Czytaj więcej: Posiedzenie Dzielnicowej...Drugie posiedzenie DKDS-u miało miejsce 5 lutego br.

Na posiedzeniu przyjęto Regulamin pracy oraz wybrano panią Barbarę Sakowską (Fundacja NIKA) na Przewodniczącą.

W skład Prezydium weszli: Olga Grabowska (Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego) i Mariusz Lichosik (MKS Korona Wilanów).  

Czytaj więcej: Posiedzenie Dzielnicowej...Pierwsze posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego odbyło się 12 stycznia w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

Posiedzenie otworzył Artur Buczyński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów, który wspomniał o dotychczasowej współpracy Dzielnicy Wilanów z trzecim sektorem. Podkreślił znaczenie aktywizacji społeczności lokalnych i wyraził wolę rozszerzenia współpracy na polu dialogu społecznego.

Pierwsze spotkanie miało charakter poznawczo – organizacyjny.