W roku szkolnym 2018/2019 Warszawski Program „Zima w Mieście 2019” będzie realizowany w dniach: od 28 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r.

W ramach Programu w Wilanowie opiekę zapewnią: Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3, ul. Przyczółkowa 27 oraz Szkoła Podstawowa nr 358, ul. św.Urszuli Ledóchowskiej 10. W placówkach organizowane będą m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne oraz aktywności poza placówką - wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy też spotkania z ciekawymi ludźmi. Dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych zostanie przygotowana różnorodna oferta w punktach feryjnych zajęć specjalistycznych mieszczących się w szkołach, młodzieżowych domach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej, ogrodach jordanowskich, bibliotekach, domach kultury.

Rekrutacja uczestników do programu „Zima w Mieście 2019”, prowadzona będzie elektronicznie. Nadzór nad tą rekrutacją sprawuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy i będzie się ona odbywała zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji pod linkiem