Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP razem z kalendarzem wyborczym

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania  w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy Wilanów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Informacja dotycząca dowozu osób starszych przez straż Miejską

Dla osób, które mają problem z poruszaniem się i nie wymagają specjalistycznego transportu, np. osób starszych w niedzielę 28 czerwca br. mogą zgłosić się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy w sprawie transportu do punktów wyborczych.

Zgłoszenia będą przyjmowane pod specjalnie uruchomionym nr tel. 22 598 69 29, w godzinach 7-19. Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole straży miejskiej.


Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu odbywać się będzie drogą telefoniczną pod numerami telefonu: (22) 298-59-00 i 720-915-300 oraz drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. oraz w przypadku ewentualnej II tury od dnia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o konieczności przeprowadzenia II tury do dnia 11 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

 
Zapisy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

 1. Członkiem obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która:
  • jest obywatelem polskim,
  • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
  • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 2. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

 3. Członkom obwodowych komisji wyborczych na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności w następującej wysokości:
  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł,
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

- formularz zgłoszenia od komitetów wyborczych znajduje się Tutaj >>

- zgłoszenia do uzupełnienia składów komisji

Urząd Dzielnicy Wilanów prowadzi zapisy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w charakterze uzupełnienia. Dotyczy to sytuacji, gdy komitety wyborcze nie zgłoszą odpowiedniej liczby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, skład komisji będzie uzupełniany o osoby, które zgłosiły się do Urzędu Dzielnicy Wilanów.

Druk zgłoszenia do uzupełnienia składu dostępny jest  Tutaj>>. Zgłoszenia przyjmowane są w godz. 8:00-16:00 telefonicznie pod numerem 22 443 50 52 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji o wyborach można uzyskać na stronach:

PKW – www.pkw.gov.pl

warszawa19115 – zakładka wybory Tutaj >>

 • Wpisanie do rejestru wyborców - Tutaj>>
 • Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego - Tutaj >>
 • Dopisanie do spisu wyborców - Tutaj >>
 • Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - Tutaj>>
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - Tutaj>>
 • Udostępnianie spisu wyborców - Tutaj >>
 • Udostępnianie rejestru wyborców - Tutaj >>

Postanowienie NR 213/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy Wilanów - Tutaj>>