Kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie na rok 2020 opóźnia się.

We wtorek, 19 lutego br., Komisja Regionalnej Izby Obrachunkowej unieważniła w całości uchwałę nr VI/63/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 25 stycznia br. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami stolicy w zakresie budżetu obywatelskiego.

Unieważnienie ww. uchwały oznacza, że nowa edycja budżetu obywatelskiego rozpocznie się później niż wstępnie planowano. Zgłaszanie pomysłów na pewno nie rozpocznie się w marcu, tak jak wcześniej zakładano. Konsekwencją uchylenia uchwały będzie znaczące ograniczenie przebiegu budżetu obywatelskiego do niezbędnego minimum.

Trwają prace nad nową uchwałą w sprawie warszawskiego budżetu obywatelskiego. Wiemy, że radni m.st. Warszawy chcą, aby 6. edycja wystartowała jak najszybciej. Możliwe, że projekt uchwały będzie przedmiotem obrad Rady Miasta jeszcze w marcu.

Miejmy nadzieję, że nowa edycja ruszy jak najszybciej.