Utrzymanie czystości i porządku ulic, chodników i parkingów na terenie dzielnicy Wilanów

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 7/WOŚ/2020

 

Termin składania ofert: do 06.03.2020 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 06.03.2020 r. o godz. 12:15

 

Wadium: 9 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu 7/WOŚ/2020]11232 kB
Download this file (SIWZ.zip)SIWZ.zip[SIWZ_7_WOS_2020 z załącznikami]454 kB
Download this file (Informacje z otwarcia ofert.pdf)Informacje z otwarcia ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]290 kB
Download this file (Info_o_uniewaznieniu.pdf)Info_o_uniewaznieniu.pdf[Informacja o unieważnieniu postępowania ]735 kB