Ochrona fizyczna osób i mienia obiektów przy ul. Kolegiackiej 3, ul. Przyczółkowej 27a
i ul. Radosnej 11 w Warszawie.

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

 

Postępowanie nr  15/WZN/2020

 

Termin składania ofert: do 10.06.2020 r. do godz. 11:00

 

Termin otwarcia ofert: 10.06.2020 r. o godz. 11:15

 

Wadium 10 000 zł

 

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie_o_zamowieniu_15_WZN_2020.pdf)Ogłoszenie_o_zamowieniu_15_WZN_2020.pdf[Ogłoszenie_o_zamowieniu_15_WZN_2020]2601 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_15_WZN_2020.zip)SIWZ_z_zalacznikami_15_WZN_2020.zip[SIWZ_z_zalacznikami_15_WZN_2020]368 kB
Download this file (Wyjasienie SIWZ_05.06.2020.pdf)Wyjasienie SIWZ_05.06.2020.pdf[Wyjasienie SIWZ_05.06.2020]665 kB
Download this file (Informacja_z_otwarcia_15_WZN_2020.pdf)Informacja_z_otwarcia_15_WZN_2020.pdf[Informacja_z_otwarcia_15_WZN_2020]650 kB
Download this file (Informacja o wyborze oferty - tabela_.pdf)Informacja o wyborze oferty - tabela_.pdf[Informacja o wyborze oferty - tabela]911 kB