Postępowanie pn. Konserwacja systemów nawadniania zlokalizowanych na terenie Wilanowa wraz z rozbudową systemu nawadniania skweru przy ul. F. Klimczaka - nr 7/WOŚ/2021 prowadzone z wykorzystaniem platformy Marketplanet OnePlace https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/28891/details