Plakat reklamujący projekt "Włącz się"

Szanowni Państwo,

wszystkie pełnoletnie niepracujące osoby, mające problem z aktywizacją społeczno - zawodową zachęcamy do udziału  w projekcie pn. „WŁĄCZ SIĘ! - wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Warszawy”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem.

Szczegóły na plakacie.