Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 17:00.

W związku z reżimem sanitarnym w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, posiedzenie KSRiDS realizowane będzie w formie posiedzenia łączonego (stacjonarnego oraz zdalnego):

  1. Na sali obrad Rady Dzielnicy przebywać będą wybrani członkowie Komisji SRiDS, pracownicy urzędu oraz zaproszeni goście.
  2. Komisja SRiDS oraz radni niebędący członkami Komisji będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu za pośrednictwem łącza zdalnego.

Z obrad prowadzona będzie transmisja on-line. Link aktywacyjny dostępny będzie na stronie internetowej wilanow.pl.

Link do transmisji znajduje się poniżej.

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/3917/rada-dzielnicy-wilanow.htm

W załączeniu zamieszczamy porządek obrad.