W dniu 16.06.2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów została wywieszona na okres 21 dni informacja o garażu przeznaczonym do najmu w drodze konkursu ofert (zał. do uchwały nr 714/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13.06.2014 r.).
Informacja o garażu przeznaczonym do najmu znajduje się w załączniku.