Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 j.t.) oraz zarządzenia nr 1153/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008r. z późn. zm.- podaje się do publicznej wiadomości wykaz stanowisk przeznaczonych do udostępnienia na okers 1 roku na rzecz dotychczasowych kupców.