Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Nowokabackiej.