Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Gratyny na dz. ew. Nr 16 z obrębu 1-06-61 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warzsawy.

Obwieszczenie znajduję się w załączeniu.