W dniu 11.05.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie została wywieszona na okres 21 dni informacja o garażach przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców (zał. do uchwały nr 258/IV/2016 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.05.2016 r.).
Informacja o garażach przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.