Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Szlachetna Paczka łączy rodziny żyjące
w ubóstwie, wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców. W roku 2012 SZLACHETNA PACZKA dotarła do
13 235 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 55 tys. osób żyjących w niezawinionej biedzie – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych. Łączna liczba zaangażowanych wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie – to 300 tys. osób. Wartość pomocy przekazanej w paczkach osiągnęła 22, 5 mln złotych.

Szczegółowe informacje nt. forma współpracy można znaleźć na stronie internetowej: www.szlachetnapaczka.pl