Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wszelkie informacje można uzyskać  na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy:

https://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznanie-prawa-do-zasi-ku-dla-opi