Informujemy, że 15  lutego 2013 r. Zarządzeniem Nr 3886/2013 Prezydenta m.st. Warszawy powołano nowy skład dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów:
Marzena Koziar – Przewodnicząca
Andrzej Panek   - Członek
Ewa Tomaszewicz  - Członek
Lilianna Bednarczyk  - Członek
Ewa Dubaniewicz  - Członek