Zarządzenie nr GP-OR.0050.1643.2015 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert  na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Senat RP i Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na Dzień Praw Człowieka 12 grudnia 2015 r., w godz. 10.00–14.00, w gmachu Senatu przy ul. Wiejskiej 6 (wejście B II). Tego dnia przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędów państwowych będą odpowiadali na pytania obywateli dotyczące m.in. praw dzieci i młodzieży, praw pacjentów, kierowców, klientów banków. Odniosą się także do problemów osób uzależnionych i ich rodzin, osób w żałobie czy ofiar przemocy.  W godz. 11.00–12.30 odbędzie się również debata nt. obywatelskiego prawa do informacji, w której udział wezmą m.in. senatorowie, Rzecznik Praw Obywatelskich, reprezentanci organizacji pozarządowych. 
Spotkanie i debata mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Senat RP i Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na Dzień Praw Człowieka 12 grudnia 2015 r., w godz. 10.00–14.00, w gmachu Senatu przy ul. Wiejskiej 6 (wejście B II).

Tego dnia przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędów państwowych będą odpowiadali na pytania obywateli dotyczące m.in. praw dzieci i młodzieży, praw pacjentów, kierowców, klientów banków. Odniosą się także do problemów osób uzależnionych i ich rodzin, osób w żałobie czy ofiar przemocy.

W godz. 11.00–12.30 odbędzie się również debata nt. obywatelskiego prawa do informacji, w której udział wezmą m.in. senatorowie, Rzecznik Praw Obywatelskich, reprezentanci organizacji pozarządowych. 

Spotkanie i debata mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W załączeniu do wykorzystania plakat informacyjny.

Załączniki:
Download this file (plakat_RPO.pdf)plakat_RPO.pdf[ ]171 kB

Uchwała nr 204 /IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Uchwała nr 198/IV/2015 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 25.11.2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Czytaj więcej: Świąteczna Zbiórka ŻywnościZapraszamy do włączenia się w Świąteczną Zbiórką Żywności, którą przygotowuje zespół fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie w dn. 4 – 6 grudnia. Świąteczna Zbiórka Żywności odbędzie się już po raz 19. w stolicy. Celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na istotny problem społeczny, jakim jest ubóstwo oraz uwrażliwienie mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego na problemy ludzi głodnych, ale także wprowadzenie zwyczaju dopełniania świąt Bożego Narodzenia dobrymi uczynkami na rzecz najbardziej potrzebujących i popularyzacja idei Świątecznej Zbiórki Żywności. Mile widziane: mąką, olej, przetwory mięsne, warzywne i owocowe oraz słodycze.
Produkty ze sklepu trafią do magazynów Banków Żywności, gdzie wolontariusze posortują, policzą i podzielą  je na paczki. Następnie Banki Żywności przekażą produkty lokalnym organizacjom dobroczynnym. Żywność jeszcze na święta trafi do osób potrzebujących z regionu,
w którym Darczyńcy podzielą się zakupami. W ten sposób zapewnią godne święta najuboższym rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym,  dzieciom z domów dziecka, osobom chorym, bezdomnym, wychodzącym z nałogów. Akcja odbędzie się na terenie ponad 4000 sklepów spożywczych w 450 miejscowościach. Lista sklepów na: www.bankizywnosci.pl .