ikonka_paragraf_o.jpgChcesz zrobić coś w swojej okolicy? Masz pomysł na konkretne działanie? Dowiedz się więcej na temat inicjatywy lokalnej! WIĘCEJ INFORMACJI

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy Miasta Stoecynego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania określonych zadań na rzecz społeczności lokalnej. Przygotowujemy właśnie zapisy regulujące zasady tej współpracy w Warszawie. Zapraszamy do udziału w konsultacjach. www.konsultacje.um.warszawa.pl

Od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. środowiskowy dom samopomocy typu AB dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo położony na terenie Dzielnicy Wilanów jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z siedzibą
w Warszawie przy  ul. Równej 10/3. Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy.

Celem połączonej placówki jest rozszerzanie zakresu samodzielności życiowej beneficjentów  t.j. pomoc w realizacji potrzeb i pełnieniu ról osobistych i społecznych oraz integracja dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi.

Szeroka oferta działań i zajęć znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” www.sds-wilanow.otwartedrzwi.pl

Informujemy, że 15  lutego 2013 r. Zarządzeniem Nr 3886/2013 Prezydenta m.st. Warszawy powołano nowy skład dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów:
Marzena Koziar – Przewodnicząca
Andrzej Panek   - Członek
Ewa Tomaszewicz  - Członek
Lilianna Bednarczyk  - Członek
Ewa Dubaniewicz  - Członek

Zapraszamy warszawskich seniorów na bezpłatne ćwiczenia na urządzeniach ROTOR obręczy barkowych i kończyn dolnych, w lokalu Fundacji „EMERYT”, ul. Ogrodowa 8 w Warszawie.
Ćwiczyć można we wszystkie dni robocze od godz. 10.30 do 16.30
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 22 620 40 44

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy informuje o Zarządzeniu nr 3884/2013 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r.
Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku.