Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej  prowadzi nabór do bezpłatnego projektu : „Ambasada Sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej”.

Załączniki:
Download this file (MCES_ulotka.pdf)ambasada_sukcesu[ ]855 kB

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).

Harmonogram posiedzeń Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku

W Wilanowie rusza projekt edukacyjno – aktywizujący adresowany dla osób 55+ realizowany w Centrum Kultury Wilanów. 16 stycznia 2012 r. rozpoczynają się zapisy na zajęcia.

Stołeczny Ośrodek  dla Osób Nietrzeźwych zaprasza wszystkich  chętnych do bezpłatnego udziału w Programie edukacyjno-motywacyjnym. Zajęcia prowadzone przez terapeutów Ośrodka odbywać się będą od 3 stycznia 2012 r. w siedzibie  Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, na ul. Kolskiej 2/4, 01 -045 Warszawa.