znak: UD-XV-WAB-RU.6733.31.2018.MMI z 18.02.2019 r.

znak: WA.ZUZ.6.421.924.2018.KAK z 12.02.2019 r.

„Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.), Członkowie Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Pełnomocnicy) informują, że na okres 21 dni tj. od dnia 21.02.2018 r. do dnia 13.03.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia do lat 3”.

Wykaz

Wykaz

Sygn. Km 890/16