Informujemy o zarządzeniu nr 961/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2019 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP pod linkiem

b_420_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_szkoly_Na_ludowo-page-001.jpg

b_420_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_szkoly_przedszkola_przeglad_teatrzykow_gubinowska.jpg

Serdecznie zapraszamy Rodziców Wilanowskich Przedszkolaków do udziału w Przeglądzie mini teatrzyków dziecięcych w dniu 20 maja o godz. 10.00 na ul. Radosnej 11.

Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola nr 56 "Wesołe Kubusie". 

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne. Szczegóły na temat programu dostępne są na stronie internetowej: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/jak-zostac-stypendysta/

DYŻUR WAKACYJNY „LATO W MIEŚCIE 2019”

Szanowni Rodzice,
jeśli ktoś z Państwa w trakcie dyżuru wakacyjnego /"Lata w Mieście 2019” zrezygnuje z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, uprzejmie prosimy o poinformowanie dyrektora placówki o tym fakcie. Pozwoli to na skorzystanie z oferty wakacyjnej przez inne dzieci, które nie zostały wcześniej zakwalifikowane. Z góry dziękujemy!