15 stycznia br. weszła w życie uchwała nr XXIV/684/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15886). 
Konsekwencją wejścia w życie wyżej przywołanej uchwały jest podjęcie przez Radę m.st. Warszawy 2 innych uchwał:

 1. uchwały nr XXIV/685/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie, która wchodzi w życie 1 09 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15887);
 2. uchwały nr XXIV/686/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, która wchodzi w życie 1 09 2020 r.

Wyżej przywołane uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy: 

 1. link do uchwały nr XXIV/684/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B;

 2. link do uchwały XXIV/686/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku;

 3. link do uchwały nr XXIV/685/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie.

 

W serwisie mapa.um.warszawa.pl została udostępniona wyszukiwarka obwodów szkół podstawowych obowiązujących od 1 września 2020 r. - link

Udostępniamy instrukcję do ww. wyszukiwarki - link

 

 

Obwody szkół podstawowych obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

14 lutego 2019 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, na mocy której

zostały zmienione obwody dwóch szkół podstawowych:

 1. Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego,
 2. Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego.

Obwody szkół podstawowych:

 1. Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja,
 2. Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz
 3. Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego

pozostają bez zmian.

 

W załącznikach znajdują się wykazy punktów adresowych w obwodach szkół podstawowych:

 1. Punkty adresowe przypisane do obwodu Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego obowiązujące od 1 września 2019 r.;
 2. Punkty adresowe przypisane do obwodu Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego obowiązujące od 1 września 2019 r.;
 3. Punkty adresowe przypisane do obwodu szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja, Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz i Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego