Zapisy uczniów do kl. II-VIII w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B, na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że zapisy uczniów do klas od II do VIII w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie al. Rzeczypospolitej 23B, będą prowadzone od 24 lutego do 13 marca 2020 r. Do ww. klas będą przyjmowane wyłącznie dzieci zamieszkujące na terenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie. Informacja o obwodach szkół podstawowych, które będą obowiązywać od 1.09.2020 r. dostępna jest pod linkiem: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/AB05CE03-6567-4B07-8E6E-6546175F6206/1493215/686_uch.pdf


Uchwałą nr 231/V/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wskazał Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, jako właściwy do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al.  Rzeczypospolitej 23B.

W dniach od 24.02 do 13.03. 2020 r. rodzice uczniów zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 400, zainteresowani zapisaniem dziecka do ww. szkoły, jako szkoły obwodowej, mogą zapisać dziecko w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego według niżej podanego harmonogramu:

  • poniedziałek – 24.02, 2.03 i 9.03.2020 r., w godz. 16.00-19.00;
  • wtorek - 25.02., 3.03. i 10.03.2020 r., w godz. 8.00 - 11.00;
  • środa - 26.02., 4.03. i 11.03.2020 r., w godz. 16.00 - 19.00;
  • czwartek – 27.02., 5.03. i 12.03.2020 r., w godz. 16.00 - 19.00
  • piątek - 28.02., 6.03. i 13.03.2020 r., w godz. 7.00 - 10.00
  • sobota -7.03.2020 r., w godz. 10.00 - 14.00.

Zapisy prowadzi Komisja Rekrutacyjna w holu Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego.

Rekrutacja uczniów do kl. I i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie, al.  Rzeczypospolitej 23B, na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do oddziałów wychowania przedszkolnego i kl. I w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B, odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu, zgodnie z harmonogramami zamieszczonymi na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, linki:

Do oddziałów wychowania przedszkolnego: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki,

Do kl. I: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa.

Rodzice wprowadzają do systemu dane dziecka i dokonują rejestracji wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 400 lub zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do kl. Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie. Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26. W postępowaniu rekrutacyjnym, czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 400 wykonuje dyrektor Zespołu Szkół nr 79 im.  Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

Poniżej linki do wersji elektronicznej uchwały:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/791D4226-07F2-4261-BCC7-7FF0D3525CEF/1493206/684_uch.pdf

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 są publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji, link:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Rada m.st. Warszawy 9 lutego 2017 r. podjęła uchwałę nr XLI/1061/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, która została zmieniona uchwałą nr LX/1592/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r.

Poniżej linki do wersji elektronicznej obu uchwał:

1. Uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z 9 lutego 2017 r.:
2. Uchwała nr LX/1592/2018 Rady m.st. Warszawy z 11 stycznia 2018 r. – zmieniająca uchwałę nr XLI/1061/2017